نکات مدیریت سرور

تغییر timezone در mysql در کنترل پنل cPanel

0 155

mysql

برخی اوقات بانک های اطلاعاتی در وب سایت ها نیاز به استفاده از توابع زمانی دارد که به صورت پیش فرض از زمان سرور استفاده می کند . اما بعضی مواقع نیاز است که زمانی به غیر از زمان سرور برای بانک اطلاعاتی استفاده نماییم که در این حالت امکان تغییر زمان سرور برای یک وب سایت وجود ندارد.

جهت مشاهده timezone کنونی در mysql می توانید از دستور “MySQL NOW()” استفاده  نمایید.

به عنوان مثال :

root@SecureHost [~]# mysql -e “SELECT NOW()”;
+———————+
| NOW() |
+———————+
| 2015-04-16 01:28:25 |
+———————+
root@SecureHost [~]# date
Mon Apr 16 01:28:35 CDT 2015

برای تغییر timezone در mysql می توان از دستور زیر استفاده نمایید.

SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 5 HOUR);

دستور بالا به جهت افزایش 5 ساعت به زمان کنونی سرور استفاده می گردد.

SELECT DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 HOUR);

دستور بالا به جهت کاهش 5 ساعت به زمان کنونی سرور استفاده می گردد.

برای تغییر ساعت مقادر hour را کاهش و یا افزایش دهید.

در باره نویسنده / 

BlogAdmin

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *